Axis och BegnerAgenturer!

BegnerAgenturer AB säljer hela Axis produktsortiment och gör allt ifrån planering och installation av stora kameranätverk till installation av enskilda kameror. Vår specialite är att hitta lösningar som fungerar i verkligt tuffa miljöer, samt att kombinera olika tekniker för bästa resultat. Många gånger är det just utnyttjandet av flera olika tekniska lösningar som krävs för att man ska få ut ett fullgott resultat t.ex. genom att kombinera signal loggning med videologgning och synkronisera dessa.

Axis + iba

Axis kameror är kompatibla med ibaCaptureCam. Läs mer>>

 

Axis products

Axis is the world leader in network video and offers a wide portfolio of
products for professional IP video surveillance: