Felsökning

Felsökning

Fel i automatiserade system kan leda till produktionsstopp och sämre kvalitet. Analys av felorsaker är enkelt att utföra för underhållspersonal som har tillgång till arkiverade data. Genom automatiserad eller ad hoc-analys kan användare fastställa orsak och verkan och agera för att eliminera eller minska risken för upprepade händelser. Kvalitetspersonal kan också tillämpa sin expertis vid undersökning av potentiella produktdefekter.

Fördelar

  • Fastställa felorsaker och roten till problemet
  • Minska produktionsstopp
  • Förbättra kvalitet och effektivitet

Kontinuerlig datalagring

För att lokalisera fel måste automatiserade system övervakas och registreras kontinuerligt för att skapa öppenhet i processen. iba-systemet ger en global vy över hela automatiseringssystemet och möjliggör analys av interaktionerna mellan olika komponenter och styrsystem.

iba-systemet kan enkelt skalas från ett portabelt verktyg, ibaPDA-PLC-Xplorer, för att felsöka slumpmässiga fel till ett permanent integrerat system, ibaPDA, som ger 24/7-övervakning.

Smidig dataanalys med video

"En bild säger mer än tusen ord." - ibaCapture kan synkronisera videoströmmar med processdata som samlats in av ibaPDA. Dessutom kan inspelade videor bearbetas i realtid med hjälp av ibaVision för att erhålla data som inte är möjlig med aktuell sensorteknologi.

ibaAnalyzer erbjuder automatiserad eller ad hoc-analys, där användare fastställer orsak och verkan och agerar för att eliminera eller minska risken för upprepade händelser. Att lägga till synkron videogenomgång och analys ger användare ett extremt kraftfullt felsökningsverktyg.

Exempelkonfiguration för felsökning

Broschyrer