Längd- och hastighetsmätningar

Längd- och hastighetsmätning

Exakt kunskap om längden och hastigheten på arkmaterial i exempelvis vals- eller pappersbruk är en avgörande faktor för din kostnads- och processoptimering samt processens tillförlitlighet. Beröringsfria velocimeters från Polytec överträffar prestandan hos traditionella metoder för kontaktmätning och erbjuder flera fördelar. I tusentals framgångsrika installationer över hela världen säkerställer laserbaserade ythastighetsmätare från Polytec lasernoggrann dimensionsnoggrannhet från metallurgiska anläggningar och valsverksprodukter till textil och film, papper, kablar och trådar samt trä- och byggmaterial. Genom detta optimerar Polytec LSV-materialanvändningen och garanterar precision i enlighet med dina specifikationer.