Oljesensorer
VAD ÄR ÖVERVAKNING AV OLJETILLSTÅND?

Övervakning av oljetillstånd (OCM) är en avgörande del av varje schemalagd prediktivt underhåll. OCM inkluderar mätning, övervakning och analys av förändringar i smörj- och bränsleoljor för föroreningar och kemiskt innehåll samt spårning av försämring i oljekvalitet från nytt till slutet av livet. Denna data ger insikter om problem som påverkar prestanda och tillförlitlighet och kan utgöra grunden för ett effektivt underhållsprogram.

VARFÖR ÖVERVAKA OLJETILLSTÅND?

Noggrann analys av oljetillstånd av hög kvalitet ger en djup inblick i hälsan och statusen för din utrustning. Förorening av bränsle, vatten eller syra kan snabbt leda till att oljan förlorar sina smörjegenskaper och därmed utrustningsskador.

Små osedda problem, som om de lämnas att utvecklas kommer att orsaka en stor haveri, kommer att avspegla sig i minimala förändringar i oljetillståndet. När oljetillståndet försämras med användning kan du exakt fastställa tidpunkten för underhåll och förlänga serviceintervall utan risk.