Integritetspolicy

Begner Agenturer AB samlar, behandlar och använder personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera integritets policyn löpande.

Insamling och behandling av persondata

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, till exempel namn, adress och mejladress. Vi samlar, behandlar och använder personuppgifter, i enlighet med gällande dataskyddslagar, om det krävs för affärstransaktioner. Till exempel för kontakt, kundförfrågningar, supportärenden eller vid registrering för vårt nyhetsbrev. Personuppgifter som vi mottar används endast i enlighet med avsett syfte och baseras på följande rättsliga grunder: samtycke, avtal, rättslig förpliktelse samt berättigat intresse. Personuppgifterna kan komma att överföras till andra organisationer och företag om det anses nödvändigt för att kunna hantera kundärendet. Uppgifterna sparas för ovan nämna ändamål så länge som du, med grund i din yrkesroll, är kund hos oss, anses kunna vara en potentiell kund eller att vi anser att våra tjänster skulle kunna intressera dig.

Länkar till andra websidor

De hemsidor som länkas från vår webbplats har blivit noga granskade innan publicering. Vi har dock ingen inverkan på innehållet på dessa hemsidor och kan således inte ta ansvar över om innehållet ändras och då inte längre följer gällande lagstiftning eller vår policy. Vi rekommenderar er att läsa webbplatsernas egna integritets policy. Rätten till information och rätten till radering av personuppgifter Du är välkommen att höra av dig till vår kontaktperson med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia på dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter. Observera att en eventuell begränsning eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla den service och de tjänster vi erbjuder. Vänligen kontakta vår kontaktperson vid önskad korrigering eller radering av personuppgifter.


Du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och i samband med det så upphör utskicken. Notera att dina uppgifter fortfarande kommer finnas lagrade i vårt CRM-system. Önskar du att uppgifterna tas bort även där, vänligen kontakta vår kontaktperson. Personuppgifter som krävs för att företaget ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter kan inte raderas baserat på individens önskemål, det kan till exempel handla om data till bokföring som enligt Bokföringslagen ska sparas i minst sju år. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.


Ansvarig: Begner Agenturer AB Org: 556787-2352

Kontaktperson: Maja Fredriksson, maja@begneragenturer.se

Ladda ner Begner Agenturer AB Integritetspolicy: 
Begner Agenturer Integritetspolicy