Kvalitetsdokumentation

Kvalitetsdokumentation

Kvalitetsdokumentation

För att dokumentera automatiserade produktionssystem och processer måste kvalitetsdatakarakteristik och beräknade analytiska värden lagras i ett pålitligt system för kvalitetsstyrning. Med iba-systemet kan kundspecifika rapporter automatiskt genereras per produkt och/eller process tillsammans med extraktion av dessa värden till ett öppet databasformat för lagring och långsiktig historisk trendanalys.

Fördelar

  • Beräkna analytiska värden
  • Skapa produktions- och kvalitetsrapporter
  • Fastställ orsaken till kvalitetsdefekter

Automatisera statistiska beräkningar

Med ibaPDA lagras produktrelaterade mätningsdata i datafiler. ibaAnalyzer och ibaDatCoordinator kan omfattande och automatiskt beräkna karakteristiska värden och kvalitetsdata med högupplösta data från ibaPDA.

ibaAnalyzer-DB möjliggör ytterligare aggregering av mätdata som längd- eller tidsrelaterade värden och lagrar dem tillsammans med de beräknade analytiska värdena i databaser.

Generera kvalitetsdokumentation automatiskt

När produktionen av en produkt är klar kan kundspecifika rapporter med mätningsdata och beräknade statistiska data automatiskt genereras via användardefinierade mallar skapade i ibaAnalyzer. Dessa rapporter kan enkelt lagras och skickas via e-post i olika format (t.ex. PDF, HTML, XPS, etc).

Med ibaAnalyzer-DB kan mätningsdata och beräknade statistik lagras i en databas för långsiktig analys och tvärproduktens dokumentation. Därmed kan iba-systemet vara ett kraftfullt, flexibelt och lättimplementerat rapporteringssystem.

Exempelkonfiguration för kvalitetsdokumentation