ibaHD-Server

iba utbildning, ibaCapture utbildning, ibakurs, kurser iba, kurser ibaPDA, kurser ibaCapture

ibaHD-Server - Grundkurs

Kursen riktar sig både till nya användare som söker en genomgripande utbildning och befintliga iba-användare som strävar efter att fördjupa sina kunskaper och optimera systemets potential med långtidsinspelning, utvärdering och bearbetning av signaler med ibaHD-Server.

Utbildningen omfattar teori och praktiskt lärande. Varje deltagare får tillgång till en egen PC och ges även möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till den egna verksamheten. Kunskap och övningar varvas under hela utbildningen. Våra utbildare är kvalificerade och har stor kompetens om kundernas behov och ibas möjligheter. Efter godkänd kurs erhåller deltagarna certifikat.

Kurstillfällen 2024

 • 22-23 maj
 • 23-24 oktober
 • 27-28 november

Kursens innehåll

 • Introduktion till ibaHD-Server
 • Importering av datfiler
 • Åtkomst till HD-data offline
 • Intermediate Store
 • Långtidsinspelning med ibaHD-Server
 • Visa och analysera sparad data från ibaHD-Server med ibaAnalyzer
 • Skapa långtidsrapporter (över en dag, en vecka, ...) med Reportgenerator
 • Automatiserade rapporter med ibaDatCoordinator
 • Säkerhetskopiering och återställning

Målgrupp

 • Programmerare
 • Ingenjörer processindustri
 • Underhållstekniker
 • Produktionspersonal
 • Kvalitetsingenjörer/tekniker med begränsad erfarenhet av iba mätteknologi och som vill undersöka och lära sig vilka möjligheter som finns. (logga, analysera genererad mätdata)

Övrig info

 • Max 8 st deltagare vid varje tillfälle
 • Genomförs i våra lokaler i Falun
 • Lunch och fika ingår
 • Tips på boende: www.visitdalarna.se/hotell

Anmälan

Skicka oss ett mail till academy@begner.com och ange önskat datum samt namn och mailadress på deltagare. 

Kontakt

Mail: info@begner.com
Tel: +46 23 160 20