ibaPDA & ibaAnalyzer

iba utbildning, ibaPDA utbildning, ibaAnalyzer utbildning, ibakurs, kurser iba, kurser ibaPDA, kurser ibaAnalyzer

ibaPDA & ibaAnalyzer - Grundkurs

Kursen för nya användare som önskar en omfattande utbildning samt för befintliga iba-användare som vill utvecklas och få fram det bästa av systemet.

Utbildningen omfattar teori och praktiskt lärande. Varje deltagare får tillgång till en egen PC och ges även möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till den egna verksamheten. Kunskap och övningar varvas under hela utbildningen. Våra utbildare är kvalificerade och har stor kompetens om kundernas behov och ibas möjligheter. Efter godkänd kurs erhåller deltagarna certifikat.

Kurstillfällen 2024

 • 20-21 februrari (fullbokad)
 • 23-24 april (fullbokad)
 • 24-25 september (fullbokad)
 • 19-20 november

Kursens innehåll

 • Introduktion till ibaPDA och ibaAnalyzer
 • Processdataanalys
 • Skapa och använd analysfiler
 • Jämförelse av processtillstånd – överlagrad vy
 • Exportera data
 • Rapportgenerering
 • Automatisk databehandling - ibaDatCoordinator

Målgrupp

 • Programmerare
 • Ingenjörer processindustri
 • Underhållstekniker
 • Produktionspersonal
 • Kvalitetsingenjörer/tekniker med begränsad erfarenhet av iba mätteknologi och som vill undersöka och lära sig vilka möjligheter som finns. (logga, analysera genererad mätdata)

Övrig info

 • Max 8 st deltagare vid varje tillfälle
 • Genomförs i våra lokaler i Falun
 • Lunch och fika ingår
 • Tips på boende: www.visitdalarna.se/hotell

Anmälan

Skicka oss ett mail till info@begner.com och ange önskat datum samt namn och mailadress på deltagare. 

Kontakt

Mail: info@begner.com
Tel: +46 23 160 20