Kontinuerlig Glödgning

CAL - Continuous Annealing Line

CAL - Kontinuerlig Glödgning

Kontinuerlig glödgning (CAL) används för att modifiera kornstrukturen hos stål genom värmebehandling, vilket ändrar egenskaper som hårdhet och styrka.

Processen innefattar flera steg, fokuserade på kontrollerad uppvärmning och kylning för att producera stål med de önskade egenskaperna. Noggrann temperaturövervakning och kontroll i varje zon är avgörande för process- och kvalitetskontroll. AMETEK Land har försett stålindustrin med högkvalitativa och pålitliga lösningar för temperaturmätning i över 70 år. Denna erfarenhet koncentreras i vårt sortiment av specialistinstrument, utformade för att tillhandahålla de väsentliga mätningarna för stålproducenter.

Application Note