Vindkraft

INDUSTRIROUTER FÖR VINDKRAFTVERK

Söker du en enkel, pålitlig och säker lösning för underhåll och övervakning av vindkraftverk? INSYS icom har omfattande kunskap om de problem och utmaningar som tillverkare och operatörer av vindkraftverk ställs inför. Med våra industriroutrar och mjukvara erbjuder vi pålitliga lösningar för nätanslutning, fjärrservice och fjärrstyrning som håller jämna steg med framtida krav och därmed har lång livslängd.

Utmaningar vid drift av vindkraftsanläggningar

Blandade komponenter:
Som operatör av vindkraftverk ställs du inför utmaningen att driftsätta anläggningar med komponenter från olika tillverkare. Ofta stöter man på en mix av olika komponenter och lösningar som varken är anpassade till eller kompatibla med varandra, vilket inte utgör en optimal grund för nätanslutning. Ofta är de använda delarna inte helt moderna, vilket gör en allmän översyn till den mest meningsfulla åtgärden.

Höga underhållskostnader:
Anläggningsoperatörernas bekymmer delas ofta med dem som ansvarar för installation och underhåll. Många sådana anläggningar sköts manuellt och riskerar därmed fel. Detta leder till höga supportkostnader och behov av specialistpersonal. Kostnader för onödiga serviceinsatser på grund av falsklarm är ett typiskt problem. Säkerhetsrisker kan också uppstå genom manuellt underhåll.

KRITIS-kompatibilitet:
På grund av ökad hotbild från cybervärlden kräver nationella och internationella tillsynsmyndigheter åtgärder för att öka motståndskraften hos kritisk infrastruktur. Detta inkluderar noggrannhet vid val av komponenter från tillförlitliga leverantörer, skyldighet till uppdateringar och rapporteringskrav.

Teknisk drifthantering, direktförsäljning och nätanslutning i vindkraftsverk

Vindkraftsverk kräver pålitlig anslutning dygnet runt av nätoperatörer och olika elhandelstjänster. För lönsam drift krävs också kontinuerlig övervakning.

Investerare och ägare efterfrågar full transparens och hög avkastning. Den som hanterar den tekniska driften av vindkraftsanläggningar och vindkraftverk behöver ett effektivt koncept för att hållbart och långsiktigt minska de operativa kostnaderna.

Fler deltagare behöver möjlighet till fjärrservice och övervakning, till exempel för åtkomst till transformatorstationer, generatorer och andra enheter.

Utbyggnaden av förnybar energi ska ske i harmoni med naturen. Därför finns det många ytterligare regler för vindkraft som har tagits fram för att bättre skydda människor och natur. Det handlar bland annat om behovsbaserad nattmärkning, fågel- och fladdermusskydd, minskade skuggeffekter samt skydd mot isnedfall.

Genom enhetlig anslutning i vindkraftverk och vindkraftsanläggningar som blir alltmer komplexa bör alla inblandade få tillgång till internet för fjärrservice och övervakning.

Marknadsledande inom vindkraftsbranschen: INSYS icom

INSYS icom har över 30 års erfarenhet av industriell datakommunikation i kritisk infrastruktur. Med våra lösningar, bestående av industriroutrar, VPN-tjänster och tjänster för routrarhantering, erbjuder vi säkra och sofistikerade lösningar som är enkla att implementera i vindkraftverk. Allt från samma leverantör. Allt Made in Germany.

Våra lösningar för ditt vindkraftverk

Industrirouter – flexibel, robust, säker!
Satsa på flexibiliteten hos våra VPN-routrar som ansluts redundant till internet via LTE (4G), LTE450 (från 2023), DSL eller fiber. För anslutning av den mycket heterogena styrtekniken i anläggningen står Ethernet, analoga och digitala in-/utgångar samt seriella gränssnitt (t.ex. Modbus) till förfogande.

Routrarna från INSYS icom är särskilt utvecklade för industriell användning. De övertygar i operativ drift genom tillförlitlighet, robusthet och mycket låg felfrekvens.

Fjärråtkomst, fjärrservice och Scada-övervakning dygnet runt
Dra nytta av fördelarna som en omfattande VPN-tjänst ger: Du kan upprätta en behovsstyrd åtkomst till nät och vindkraftverk, kontrollera och upptäcka fel på ett tidigt stadium. Åtkomst kan ske på distans dygnet runt tack vare onlineanslutning till ditt SCADA-system.

Enkel idrifttagning och säker drift
Även montörer på plats och konstruktörer av kopplingsskåp kan dra nytta av den här lösningen. Med den professionella mjukvaran för enhetshantering från INSYS icom underlättas idrifttagning av routrarna avsevärt och kan ske automatiskt. Därmed behöver du inte lämna ut säkerhetsrelevant information till underleverantörer och har full kontroll över all administration av de installerade routrarna – allt är säkert, redo för inspektion och alltid uppdaterat.

Läs mer