ibaPDA & ibaAnalyzer kurstillfällen 2023

den 30 december 2022

iba utbildning, ibaPDA utbildning, ibaAnalyzer utbildning, ibakurs, kurser iba, kurser ibaPDA, kurser ibaAnalyzer

ibaPDA & ibaAnalyzer - Grundkurs

Kursen för nya användare som önskar en omfattande utbildning samt för befntliga iba-användare som vill utvecklas och få fram det bästa av systemet.

Utbildningen omfattar teori och praktiskt lärande. Varje deltagare får tillgång till en egen PC och ges även möjlighet att arbeta med uppgifter kopplade till den egna verksamheten. Kunskap och övningar varvas under hela utbildningen. Våra utbildare är kvalificerade och har stor kompetens om kundernas behov och ibas möjligheter. Efter godkänd kurs erhåller deltagarna certifikat.

Kurstillfällen 2023

  • 24-25 januari
  • 25-26 april
  • 19-20 september
  • 21-22 november

Läs mer om kursen och anmäl er här

 

 

Begner Agenturer AB
Samuelsdalsvägen 2 · 791 61 Falun
Tel: +46 23 160 20 · info@begner.com · www.begner.com