Migreringsfasen för ibaPDA/ibaQDR V6-licenser upphör

den 11 april 2024

Migrationsperioden för befintliga ibaPDA/ibaQDR V6-licenser som introducerades i maj 2019 avslutas den 31 maj 2024. Från och med detta datum är det inte längre möjligt att migrera en ibaPDA/ibaQDR V6-baslicens, utan kräver istället köp av en ny baslicens.

Alla befintliga licenskomponenter för en ibaPDA/ibaQDR V6-baslicens, såsom gränssnitt, klienter och datalagringar, tilldelas den nya licensen och kan därför fortsätta att användas oförändrade.

Vid introduktionen av ibaPDA-V7 tillämpas också nya villkor för programvaruunderhåll och support. Vänligen läs våra aktuella villkor för programvaruunderhåll och support..

Har ni några frågor eller funderingar hör av er!